+

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ… ΓΙΟΓΚΑ

Συνέχεια στη διαχρονική πολεμική της εναντίον της γιόγκα δίνει η Αρχιεπισκοπή Κρήτης με νέα ανακοίνωσή της στην οποία επισημαίνει τους κινδύνους για τον χριστιανικό πληθυσμό. Αφορμή είναι η διοργάνωση εκδήλωσης σχετικά με τη γιόγκα το Σάβββατο 22 Απριλίου, στην αίθουσα «Ανδρόγεω» στο κέντρο του Ηρακλείου.

Η Αρχιεπισκοπή Κρήτης αλλά και ιερείς σε όλο το νησί καταφέρονται συχνά εναντίον της γιόγκα θεωρώντας πως η συγκεκριμένη γυμναστική αποτελεί «όχημα» για την διάδοση μιας άλλης  θρησκείας αντίθετης προς τον χριστιανισμό.

Στο στόχαστρο της Αρχιεπισκοπής μπαίνει και η ίδια η ομιλήτρια της εκδήλωσης του Σαββάτου Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, καθώς στην επίμαχη ανακοίνωση φαίνεται να έχει γίνει εκτενής μελέτη του έργου και των γραπτών της.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση γίνεται κριτική από επιστημονικής και θεολογικής άποψης των γραπτών της κ. Σαρασουάτι καταγγέλλοντας πως «οι διάφορες τεχνικές της γιόγκα αποσκοπούν στην αλλαγή ολόκληρου του τρόπου ζωής του ανθρώπου και εξάρτησής του από τους νόμους του κάρμα και της μετενσάρκωσης». Τους νόμους αυτούς η Αρχιεπισκοπή Κρήτης  χαρακτηρίζει «μη επιστημονικούς» και ασυμβίβαστους με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη καθώς η Αγία Γραφή αναφέρει ότι «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ (=μιά φορά) ἀποθανεῖν» (Ἑβρ. Θ΄, 27) (Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο μία φορά).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως έχει η επίκληση των νόμων της επιστήμης από τους ιεράρχες της Κρήτης για θέματα που άπτονται κυρίως της πίστεως. Οι ορθολογικές (αν μη τι άλλο) διαφωνίες για τη «μετενσάρκωση» ηχούν τουλάχιστον περίεργα λίγες μέρες μετά το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού ή και του Λαζάρου, που σίγουρα δεν έχουν ως θεμέλιο την επιστημονική γνώση αλλά τη βαθιά πίστη και μόνο.

Από την άλλη βεβαίως οι αιτιάσεις της Αρχιεπισκοπής φαίνεται να έχουν μία βάση καθώς και οι ίδιοι οι φορείς – εκπαιδευτές της γιόγκα παραδέχονται πως δεν πρόκειται απλά για μία γυμναστική αλλά για μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής και πνευματικής αναζήτησης, την οποία οι  πατέρες της εκκλησίας εκλαμβάνουν μάλλον ως «ανταγωνιστική» καθώς απευθύνεται σε ιδιαίτερα ευρύ ακροατήριο.

Η επίμαχη εκδήλωση πάντως προγραμματίζεται για το Σάββατο 22 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα «Ανδρόγεω» του Δήμου Ηρακλείου και η ομιλία της Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι  θα έχει θέμα «Γιόγκα: Η Επιστήμη Της Ζωής».

Παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Αρχιεπισκοπής Κρήτης:

Μετά τά Φρικτά Πάθη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, πού ἐζήσαμε καί διανύοντας τήν Ἀναστάσιμη χαρά καί τό ἄνοιγμα τῆς ὁδοῦ ἀπό τόν Θάνατον εἰς τήν Αἰώνιον Ζωήν καί Χαρά, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης ἀπευθύνεται μέ ὅλη της τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό εἰς τό πρόσωπον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μας, ὄχι διά νά περιορίσει τήν ἐλευθερίαν, ἡ ὁποία εἶναι δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἀλλά μόνον νά ἐκφράσει μέ πνεῦμα στοργικῆς ἀγάπης τήν ἀνησυχίαν της καί νά ἐνημερώσει σχετικά μέ τήν ὁμιλία στήν αἴθουσα Ἀνδρόγεω στό Ἡράκλειο, τό προσεχές Σάββατο 22 Ἀπριλίου 2017, μέ θέμα «Γιόγκα: Ἡ ἐπιστήμη τῆς ζωῆς» τῆς Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι.

Ἀρχικῶς, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, μέ πλήρη σεβασμό πρός ὅσους καλοπροαίρετα ἐπιλέγουν τήν Γιόγκα ὡς γυμναστική, διευκρινίζει ὅτι ἡ “Γιόγκα”, ἄν καί συνήθως παρουσιάζεται μέ τήν μορφή τῆς καθαρά γυμναστικῆς ἄσκησης, ὅμως εἶναι ἐμποτισμένη μέ Ἰνδουϊστικές Φιλοσοφίες, καί μάλιστα ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ (σύμφωνα μέ τά ἱερά κείμενα τῶν ἴδιων τῶν Ἰνδουϊστῶν, ὅπως ἡ Μπαγκαβίτ Γκιτά). Στό Δυτικό κόσμο, παρουσιάζεται μέ ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καί τάσεων γιά ὅλα σχεδόν ἐνδιαφέροντα τοῦ σύγχρονου δυτικοῦ ἀνθρώπου.  Γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ ἀσκούμενου σέ δῆθεν ὑποτιθέμενα «ἀνώτερα ἐπίπεδα» τῆς Γιόγκα, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ Διαλογισμός, ἀκόμη καί ἡ καθοδήγηση ἤ καί ἐξάρτηση ἀπό φωτισμένο διδάσκαλο, τόν γκουρού.

Στήν συγκεκριμένη περίπτωση τῆς ἐν λόγω ὁμιλίας, ὅπως συχνά συμβαίνει γιά λόγους διεισδύσεως σέ κοινωνικούς κύκλους, ἡ γιόγκα παρουσιάζεται ὡς ὑποτιθέμενη ἐπιστήμη, ὅπως δηλώνεται καί ἀπό τόν τίτλο τῆς ὁμιλίας. Ὡστόσο, παρόλο πού καί ἡ ἴδια ἡ ὁμιλήτρια ἀναφέρει σέ βιβλίο της «Ἡ Γιόγκα δέν εἶναι θρησκεία, εἶναι ἐπιστήμη…»[1], τό ἐπίσημο περιοδικό «Γιόγκα» τοῦ κέντρου «ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑΣΡΑΜ» εἰς τήν Ἑλλάδα, στό ὁποῖο ἀνήκει καί ἀπό τό ὁποῖο ἔρχεται στόν Τόπο μας, ἡ ὁμιλήτρια αὐτή, ἀποκαλύπτει ὅτι «οἱ διάφορες τεχνικές της Γιόγκα ἀποσκοποῦν στήν ἀλλαγή ὁλόκληρου τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί ἐξάρτησής του ἀπό τούς νόμους τοῦ κάρμα καί τῆς μετενσάρκωσης»[2], νόμοι δέ σαφώς μή ἐπιστημονικοί καί πλήρως ἀσυμβίβαστοι μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη καί Ζωή μας, καθώς ἡ θεόπνευστος Ἁγία Γραφή, ἀναφέρει ὅτι «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ (=μιά φορά) ἀποθανεῖν (Ἑβρ. Θ΄, 27).

Πῶς εἶναι δυνατόν, λοιπόν, νά μήν ἔχει θρησκευτικό χαρακτήρα ἡ γιόγκα καί νά εἶναι ἐπιστήμη;

Ἐπιπλέον, στό βιβλίο της ἡ ἴδια ἡ κ. Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, φθάνει στό, πέραν ἀπό κάθε λογική,  σημεῖο νά γράφει: «Οἱ πρακτικές τῆς Γιόγκα σᾶς φέρνουν πιό κοντά στήν καρδιά τῆς δικῆς σας θρησκείας…»[3], ἀλλοιώνοντας τήν χριστιανική συνείδηση ὅσων ἀπό τούς ὁπαδούς τῆς ὀργάνωσης ἐνστερνίζονται τίς θέσεις αὐτές.

Τέλος, ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ παραπάνω φιλοϊνδουϊστική ὀργάνωση συγκαταλέγεται μεταξύ αὐτῶν πού θεωροῦνται ὡς ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη (Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιά τίς αἱρέσεις καί τίς παραθρησκεῖες, ἀρ. 173, 193, 331).[4]

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης, περιοριζόμενη στά ἀνωτέρω καί μόνο, στούς δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε, ἐφιστᾶ τήν προσοχή ὅλων ὅσων ἐπιθυμοῦν. Ἐμεῖς, ὡς Ἑλληνικός Ὀρθόδοξος λαός, χρειαζόμαστε σήμερα, περισσότερον παρά ποτέ ἄλλοτε, τίς ρῖζες  μας, νά ἀνακαλύψουμε τήν ταυτότητα, τόν Πολιτισμό καί τίς Παραδόσεις μας, πού δέν ἔχουν καμμία σχέση με καμμιά Ἀνατολική Θρησκεία.

Χριστός Ἀνέστη!

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στις 21.04.2017