Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ «ΕΦ.ΣΥΝ.»

Επιστολή-απάντηση στην «Εφ.Συν.» απέστειλε η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης σε σχέση με το ρεπορτάζ μας της 10ης Αυγούστου με τίτλο «Αντισυνταγματική «αξιοποίηση» στο Πολυτεχνείο Κρήτης». Υπενθυμίζεται πως το ρεπορτάζ αναδείκνυε τα νομικά και συνταγματικά κωλύματα που συναντά το σχέδιο του απερχόμενου πρύτανη για αξιοποίηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου στον λόφο Καστέλι των Χανίων.

Στην επιστολή της (που δημοσιεύεται αυτούσια στο efsyn.gr και στο kriti.efsyn.gr) η Πρυτανεία αναφέρει πως «Αντισυνταγματική είναι η Συνεχιζόμενη Κατάληψη της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης & του Ελληνικού Λαού» ενώ τονίζει πως «δεν υπάρχει απολύτως κανένας νομικός περιορισμός στον τίτλο κτήσης κυριότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώ οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν “αντισυνταγματικής αξιοποίησης” των εν λόγω κτιρίων είναι νομικά παντελώς αβάσιμος».

Στη συνέχεια η Πρυτανεία απαντά σε τέσσερις βασικούς άξονες επί του ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.».

1. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τριών κτιρίων η Πρυτανεία αναφέρει: «Το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη κυριότητα των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών και πρώην Φυλακών – Στρατώνων, που βρίσκονται στην συνοικία Καστέλι της πόλης των Χανίων, δυνάμει του με αριθμό 47433 και με ημερομηνία 27-10-1986 πωλητηρίου του Υπουργείου Οικονομικών. […] Στον παραπάνω τίτλο κτήσης κυριότητας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την χρήση των εν λόγω κτιρίων. Ως εκ τούτου, σήμερα δεν υφίσταται κανένας περιορισμός ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω κτιρίων και την χρήση αυτών.

2. Περί της «Αντισυνταγματικότητας» της αξιοποίησης η Πρυτανεία αναφέρει: «[…] το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη κυριότητα των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών και πρώην Φυλακών – Στρατώνων με πώληση, το δε Υπουργείο Οικονομικών εισέπραξε το αντίτιμο. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγματος δεν τυγχάνουν εφαρμογής και οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν «αντισυνταγματικής αξιοποίησης» των εν λόγω κτιρίων είναι νομικά παντελώς αβάσιμος».

3. Για τον χαρακτηρισμό των κτιρίων η Πρυτανεία αναφέρει πως μέχρι το 2014, οπότε πάρθηκε η απόφαση για την αξιοποίηση των κτιρίων, είχε ενημερωθεί πως τα κτίρια δεν είναι αυτοτελώς χαρακτηρισμένα ως μνημεία και προσθέτει: «Ουδεμία δηλαδή ενέργεια ή υπόνοια χαρακτηρισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού υπήρχε έως την 21/06/2017, όταν η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης για πρώτη φορά παρέλαβε το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας των Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Eργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού για τη προώθηση διαδικασίας αξιολόγησης ενδεχόμενου αυτοτελή χαρακτηρισμού (και μάλιστα μόνο του κτιρίου της Μεραρχίας, που τελεί υπό κατάληψη…) ως μνημείου».

4. Για τις αποφάσεις της Συγκλήτου η Πρυτανεία αναφέρει πως στην τελευταία γενική συνέλευση της εταιρείας αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου, στις 4/8/2017, ζητήθηκε από όλα τα μέλη να ψηφίσουν για την έγκριση ή μη της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης των εν λόγω κτιρίων. Για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναφέρεται: «[…] τέσσερα μέλη της Συγκλήτου αρνήθηκαν να το κάνουν (σ.σ. να ψηφίσουν) και επέλεξαν να αποχωρήσουν πριν από την ψηφοφορία. Ολοι οι υπόλοιποι, νόμιμα και υπεύθυνα, τοποθετήθηκαν με την ψήφο τους ως εξής: (α) με ψήφους οκτώ υπέρ, ενός λευκού και καμίας κατά συμφώνησαν και επιβεβαίωσαν την περιέλευση των τριών κτιρίων του Καστελίου στην αρμοδιότητα της Εταιρείας για διαχείριση και αξιοποίησή τους, (β) με ψήφους επτά υπέρ, δύο λευκών και καμίας κατά ενέκριναν τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης (την οποία η Πρυτανεία από την προηγούμενη ημέρα είχε γνωστοποιήσει σε όλα τα μέλη) με την πλειοδότρια Εταιρεία».

Η απάντηση του συντάκτη:

Σε αντιστοιχία των τεσσάρων αξόνων της απάντησης της Πρυτανείας τονίζουμε:

1. Σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιστορικών κτιρίων, ακόμα και από το πωλητήριο που επικαλείται η Πρυτανεία προκύπτει πως τα κτίρια αγοράστηκαν από το υπουργείο Παιδείας και το τίμημα (103 εκατ. δρχ.) καταβλήθηκε σε λογαριασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Συνεπώς τα κτίρια αγοράστηκαν με δαπάνη του ελληνικού κράτους και παραχωρήθηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης με σκοπό τη στέγαση των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων.

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω δημοσιεύουμε σήμερα και το πρακτικό της εκποίησης από το Ταμείο Εθνικής Αμυνας, υπογεγραμμένο από τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, στο οποίο επίσης αναφέρεται πως το υπουργείο Παιδείας ήταν εκείνο που κατέβαλε το τίμημα. Με βάση αυτό το πρακτικό συντάχθηκε το πωλητήριο που επικαλείται η Πρυτανεία.

2. Η παραχώρηση στο Πολυτεχνείο από το υπουργείο Παιδείας συνιστά δωρεά και συνεπώς η αλλαγή της χρήσης των κτιρίων προσκρούει στις επιταγές του άρθρου 109 του Συντάγματος.

3. Περί του ενδεχόμενου χαρακτηρισμού του ενός κτιρίου ως διατηρητέου η Πρυτανεία παραδέχεται πως είναι ενήμερη για τη σχετική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και συνεπώς θα πρέπει να απαντήσει αν θα αναστείλει έστω προσωρινά την υλοποίηση της σύμβασης με την ξενοδοχειακή εταιρεία ή θα προχωρήσει αγνοώντας τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

4. Σε σχέση με τις αποφάσεις της Συγκλήτου από την ανακοίνωση της Πρυτανείας επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» για διχαστικό κλίμα και έντονες αντιδράσεις στη Σύγκλητο επί του συγκεκριμένου θέματος.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στις 18.08.2017