ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ – ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τις επιμέρους αλλαγές σε ό,τι αφορά τις εργασίες στο πάρκο Γεωργιάδη, όπως θα περιληφθούν και στον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου παρουσιάζει η «Εφ.Συν.». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου αρχίζουν και πάλι οι εργασίες μετά και την απόρριψη της αίτησης προσωρινής αναστολής των έργων. 

Με χθεσινή ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου καλούσε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες να λάβουν αναλυτική ενημέρωση για τις επιμέρους αλλαγές που θα προβλεφθούν στον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, εφόσον ξεκινήσει το έργο και εγκατασταθεί κανονικά ο εργολάβος.

Η «Εφ.Συν.» δημοσιεύει αναλυτικά τις αλλαγές επί της αρχικής μελέτης όπως προτάθηκαν από υπεύθυνο δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών και τον επιβλέποντα γεωπόνο του τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου ενώ σχετική ενημέρωση φέρονται να έχουν ζητήσει και οι εκπρόσωποι των Φυλών του Πάρκου, εν όψει της συνέλευσής τους, που έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης.

Αναλυτικά: 

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της κόμης δέντρων έως 4 μέτρα αυτή θα γίνει μόνο σε 38 δέντρα αντί για τα 58 που προέβλεπε η μελέτη.

Σε ό,τι αφορά την ανανέωση της κόμης δέντρων έως 4 μέτρα αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί (η μελέτη προέβλεπε ανανέωση κόμης σε 5 δέντρα)

Σε ό,τι αφορά την κοπή ή εκρίζωση 13 δέντρων αυτή δεν θα γίνει καθώς τα συγκεκριμένα ξερά δέντρα έχουν ήδη απομακρυνθεί με έγκριση του δασαρχείου.

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της κόμης των δέντρων ύψους από 4 έως 8 μέτρων, αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί με στόχο τη διατήρηση του δασογενούς χαρακτήρα της βλάστησης του πάρκου (η αρχική μελέτη προέβλεπε κλαδεύσεις σε 10 σχίνους και κερλετάρια). Σε αυτή την κατηγορία ύψους δέντρων προστίθενται τα 20 πεύκα  της παιδικής χαράς για τα οποία προβλέπεται απομάκρυνση μόνο των ξερών και επικίνδυνων κλαδιών.

Σε ό,τι αφορά την ανανέωση κόμης μεγάλων δέντρων (από 8 έως 12 μέτρων) αυτή θα γίνει σε 41 δέντρα (αντί για 57 που προέβλεπε η μελέτη) και μόνο στην εξωτερική σειρά των δέντρων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας για την άνετη και ασφαλή διέλευση των πεζών στα πεζοδρόμια. Στόχος της μείωσης των κλαδεύσεων είναι η διατήρηση του δασογενούς χαρακτήρα της βλάστησης του πάρκου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις φυτεύσεις θάμνων και λουλουδιών στα παρτέρια Π9 και Π10 (τα κεντρικά παρτέρια του πάρκου) αυτές ακυρώνονται μετά την υπόδειξη της επιστημονική επιτροπής και με βάση τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνολικά οι φυτεύσεις στο πάρκο μειώνονται κατά 866 τεμάχια σε σχέση με την αρχική μελέτη (άκανθα, κάλλα, κυκλάμινα, σπειραία κτλ).

Όπως αναφέρεται στη χθεσινή ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, «όλες οι τροποποιήσεις που επιβάλει η διαχειριστική μελέτη στο έργο, θα συμπεριληφθούν και λογιστικά στον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου, ο οποίος ήδη συντάσσεται, προκειμένου να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, μετά την εγκατάσταση του εργολάβου».

Σημειώνεται επίσης πως «τo έργο θα εκτελεστεί τμηματικά και σε πρώτη φάση ο ανάδοχος θα προβεί στην κατασκευή της εργοταξιακής περίφραξης και στην εκτέλεση εργασιών στο πρώτο τμήμα του πάρκου, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Δημοκρατίας έως το μνημείο της Μάχης Κρήτης και εσωτερικά από το Μνημείο της Μάχης Κρήτης έως και την πλατεία που βρίσκεται το αναψυκτήριο».

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στις: 07.11.2018