+

«ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ»

Ο Νικήτας Μυλόπουλος, καθηγητής Υδρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μιλάει για τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν έγιναν στη Θεσσαλία, αλλά και για αυτά που έγιναν τα οποία «βαφτίζονται» αντιπλημμυρικά, ενώ ήταν λίγα και ανεπαρκή.

Επίσης αναφέρεται στα στατιστικά μοντέλα για την περιοχή τα οποία χρειάζονται διόρθωση ενώ σημειώνει την ανάγκη σωστών και έγκυρων έργων για την περιοχή, ανεξάρτητα από την ένταση των εκάστοτε φαινομένων η οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία από το κράτος.

Τέλος μιλάει για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, όπως ένα ολοκληρωμένο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, με την χρήση όλων των επιστημόνων από όλες τις σκοπιές, αλλά και έργων ανάσχεσης αντιπλημμυρικών φαινομένων, τα οποία θα πρέπει να γίνουν με συνεργασία φορέων και επιστημόνων.