Αγροτική – κτηνοτροφική παραγωγή

Οραματιζόμαστε μια αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή υψηλής ποιότητας που δεν θα έχει σχέση εξάρτησης από τις επιδοτήσεις. Προτείνουμε σταθερά τη σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή και όχι με τις στρεμματικές εκτάσεις. Θέτουμε ως πρώτιστο στόχο την προστασία και επέκταση της παραγωγικής γης και όχι την «κλοπή» της για άλλους αναπτυξιακούς στόχους (Βιομηχανικές ΑΠΕ, Τουρισμός, Αεροδρόμια κτλ). Υπερασπίζουμε την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε τόπου και διεκδικούμε ισχυρά και ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή νέων ανθρώπων στον ζωογόνο πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Ζητάμε ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια των πραγματικών και τίμιων παραγωγών από φαινόμενα ανομίας (καταπατήσεις, ζωοκλοπές κτλ) που μαστίζουν το νησί. Ζητάμε την ουσιαστική υλοποίηση των προγραμμάτων δακοκτονίας για ένα πρόβλημα που ταλανίζει το βασικό προϊόν του νησιού μας και για το οποίο δαπανώνται σκανδαλωδώς αναντίστοιχοι πόροι σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας εν όψει της νέας επισιτιστικής κρίσης που χτυπά την πόρτα της Ευρώπης.