Καζίνο / Πρώην Βάση Γουρνών

Οι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δήλωναν πως δεν μπορούν να φανταστούν την Κρήτη χωρίς καζίνο. Εμείς ακριβώς αυτή την Κρήτη φανταζόμαστε. Εκτός από τις σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που ακολουθούν αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε κάθε τόπο, οραματιζόμαστε την πρώην βάση ως τόπο περιαστικού πρασίνου, με ήπιες χρήσεις υπερτοπικού χαρακτήρα όπως ακριβώς προβλέπει το ψηφισμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του πρώην Δήμου Γουβών. Η έκταση των 350 στρεμμάτων αποτελεί τον μοναδικό χώρο εκτόνωσης του αστικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Μετά την προεργασία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκποιήθηκε από τη ΝΔ στην εξευτελιστική τιμή των 116 ευρώ το τετραγωνικό.